Vi vill veta vad våra klubbmedlemmar tycker!

På söndag den 23 oktober kl 10:00-12:00 hälsar vi alla medlemmar samt föräldrar till de ungdomar vi har i ungdomsklubben välkomna att delta i vårt visionsmöte.

Syftet med detta möte är att vi tillsammans skall komma fram till vart vi vill lägga klubbens fokus, klubbens mål och utveckla de framtidsvisioner som vi har med fiskeklubben.  Skriv gärna ned tankar och förslag samt eventuella frågor som vi kan ha som underlag under mötet. Vi hoppas att de kommer så många medlemmar som möjligt, då vi är övertygade om att alla sitter inne med bra tankar och idéer. Dessutom kommer Veronica Lindberg från studiefrämjandet att vara med under dagen för att hjälpa till med att strukturera upp det hela. Vi kommer givetvis även att bjuda på fika.

Plats: Aktivitetshuset på Järnvägsgatan 1 i Tibro.

/Med vänliga hälsningar, Styrelsen.