Risvasar

Arbete med risvasar

Vad är en risvas för något?

En risvase består av ihopbuntat träris-/grenar eller granar som sänks ner på botten för att skapa en produktiv lekplats & gömställe för fisken. Man skulle kunna säga att det är som ett hotell för flera olika vattenorganismer där de både kan äta samt fortplanta sig. Det blir också en naturlig samlingsplats för predatorer som inom kort kommer att märka av den produktiva miljön i jakten på föda. Vi som sportfiskeklubb tycker givetvis att vi skall göra vad vi kan för att förbättra förutsättningarna för att både kunna bibehålla samt förbättra det ekosystemet som finns i sjön.

Risvasar och placeringar 2021

Under våren 2021 kommer klubben att fortsätta sitt arbete med att lägga ut fler risvasar i sjön Örlen, även denna gång kommer detta genomföras i samarbete med Sportfiskarna, Studiefrämjandet samt Örlens FVOF.

Risvasar och placeringar 2020

Under vintersäsongen 2020/21 har vi lagt i nya risvasar i klubbsjön

Risvasar och placeringar 2019

Tillsammans med Örlens fiskevårdsområdesförening har vi under 2019 placerat ut en hel rad med fiskhotel i sjön så kallade risvasar. Dessa platser kommer att skapa fina lekplatser för de fiskar och vattenlevande organismer som lever i sjön. Det skall bli intressant att under 2020 följa upp och se vilka resultat som vasarna kommer att frambringa. Vår förhoppning är också att vi skall kunna filma lite kring vasarna för att kunna se vad som händer i och omkring dem.

Platser och koordinater för Fiskhotell =där fisken kan få frukost, lunch och middag dom kan även producera barn där.(risvasar) i Örlen.

1. Plats ca 300m öster om klubbhamnen. Koord. N 58*29.526 E 14*13.431

2. Plats söder om Fågelön . Koord. N 58*29.038 E 14*13.819

3. Plats Kopparkulla. Koord. N 58*30.012 E 14*14.759

4. Plats Kulbäck. Koord. N 58*28.107 E 14*13.608

5. Plats Rävbacken Koord.N 58*28.782 E 14*15.497

6. Plats Lakenäs. Koord.N 58*28.350 E 14*16.354

7. Plats Vika Vika. Koord.N 58*30.216   E 14*15.049  

8. Plats V.Sörosviken. Koord.N 58*30.519  E 14*15.440

9. N.Sörosviken. Koord.N 58*30.873  E 14*15.676

10. Fiskarstigen. Koord. N 58*29.719  E 14*15.350

Kulor markerar platsen för hotellen (risvasarna)

TSFK och ÖFVOF