Risvasar

Risvasar och placeringar 2019

Tillsammans med Örlens fiskevårdsområdesförening har vi under 2019 placerat ut en hel rad med fiskhotel i sjön så kallade risvasar. Dessa platser kommer att skapa fina lekplatser för de fiskar och vattenlevande organismer som lever i sjön. Det skall bli intressant att under 2020 följa upp och se vilka resultat som vasarna kommer att frambringa. Vår förhoppning är också att vi skall kunna filma lite kring vasarna för att kunna se vad som händer i och omkring dem.

Platser och koordinater för Fiskhotell =där fisken kan få frukost,lunch och middag dom kan även producera barn där.(risvasar) i Örlen.

1. Plats ca 300m öster om klubbhamnen. Koord. N 58*29.526 E 14*13.431

2. Plats söder om Fågelön . Koord. N 58*29.038 E 14*13.819

3. Plats Kopparkulla. Koord. N 58*30.012 E 14*14.759

4. Plats Kulbäck. Koord. N 58*28.107 E 14*13.608

5. Plats Rävbacken Koord.N 58*28.782 E 14*15.497

6. Plats Lakenäs. Koord.N 58*28.350 E 14*16.354

Några fler ska läggas ut senare.Kulor markerar platsen för hotellen (risvasarna)
TSFK och ÖFVOF