Göran Anderberg

Göran Anderberg

Ordförande
Lars Holmgren

Lars Holmgren

Vice Ordförande
Pär-Erik Kinnander

Pär-Erik Kinnander

Suppleant, Ungdomsledare & Hamnansvarig
Leif Svensson

Leif Svensson

Styrelseledamot
Richard Johansson

Richard Johansson

Suppleant
Bernt Olsson

Bernt Olsson

Sekreterare

Åsa Lundin

Kassör