Resultat KM i mete 9/8!

Fem stycken trotsade vädrets makter med följande resultat.

  1. Bernt Olsson 1926g
  2. Pär-Erik Kinnander 428g
  3. Marcus Södergård 350g
  4. Kurt Karlsson 0g
  5. Ingemar Nilsson 0g