Byggnation vid klubblokalen.

Nu så byggs det för full nere vid klubbstugan. Det som byggs är ett förråd till förvaring av trädgprdsredskap.