Särskilda tävlingsbestämmelser för Pimpelfiske

Uppdaterade till bestämmelserna som gäller från 2002-01-01

Säkerhetsbestämmelser

Isens bärkraftighet skall kontrolleras och eventuella råkar inom tävlingsområdet märkas ut. Isdubbar skall medföras och bäras väl synligt runt halsen.

SM-tävlingar

Till SM individuellt kvalificerar sig samtliga deltagare i yngre och äldre damjuniorklassen, 50% i yngre herrjuniorklassen, 30% i äldre herrjuniorklassen och 15% i övriga klasser. Samtliga som tävlar individuellt på SM ingår i uttagningen till NM-landslaget. Till SM kvalificerar sig 10% av startande lag, förutom i yngre herrjuniorklassen där 50% av lagen går till SM och i damjuniorklasserna där samtliga lag går till SM.

Start, gångtid och förflyttning

Särskild gångtid före och efter tävlingen ska finnas. Tävlingen börjar vid startsignal. De tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser. All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots. Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst.

Tävlingsplats

Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än fem meter, vilket gäller även egna lagmedlemmar.

Fiskemetoder – Redskap och beten

Eggskydd skall vara påsatt vid in- och utgång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen före startsignalen. Isborren skall stå nedborrad i isen, mellan varje borrning, för att undvika olyckor. Tävlande får endast använda ett redskap åt gången. Motordrivna rullar och motordrivna isborrar är förbjudna. Hel fisk eller del av fisk får inte användas som bete (undantag för fisköga). Mormyska eller liknande räknas som krok. Upphängare samt pirk/bete med mer än en fast enkelkrok (undantag gäller dock för balanspirk) är förbjudet att använda. Mäskning är förbjuden.

Avlivning av fisk

Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet.

Invägning

Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal. All fisk skall lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. Endast abborre godkänns. Fångad fisk som lämnas in för vägning skall tas ut ur fångstpåsen och öppet redovisas. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och snö. Fisk som fångats olagligt får ej vägas in. Fisk som ej räknas i tävlingen skall återutsättas eller avlivas. Ingen fisk får lämnas kvar på isen.

Resultat

Vid DM- och SM-tävlingar gäller högst sammanlagd vikt. Vid lika vikt vinner den som har mest antal fiskar. Samma regel gäller vid övriga tävlingar om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Övriga bestämmelser

Deltagare får under tävlingen ej vistas utanför tävlingsområdet utom vid uträttandet av naturbehov och då skall redskapen lämnas kvar inom tävlingsområdet.