Särskilda tävlingsbestämmelser för Örlen och Björsjön

Uppdaterade till bestämmelserna som gäller från 2018-01-01

Tävlingsregler Örlen (från båt eller land)

 1. Du får använda 1st metspö/kastspö för mete med eller utan flöte, ej drag eller likande.
 2. Du får använda 1st pimpelspö med pirk eller balanspirk
 3. Endast 1 spö åt gången
 4. Som agn får du använda maggot, mask eller majs ej bröd eller fisköga mm.
 5. Mäskning eller något annat får inte kastas i vattnet för att locka fram fisk
 6. Du får använda alla tekniska hjälpmedel som finns
 7. Du skall ha någon form av flytväst
 8. All fisk räknas utom gädda och sutare. Ej heller kräftor.
 9. Du får endast ta en braxen ca 1kg eller mer, (pga att man kan komma in i braxenlek).
 10. Kostnad senior 50kr,  Juniorer 20kr

Anmälan på plats från 17:15-17:45, Tävlingstid 18:00-21:00. Genomgång och resultat ca 21:15.

Tävlingsregler Björsjön fiske från land

 1. Du får använda 1st metspö/kastspö för mete med eller utan flöte, ej drag eller likande.
 2. Endast 1 spö åt gången
 3. Som agn får du använda maggot, mask eller majs ej bröd eller fisköga mm.
 4. Mäskning eller något annat får inte kastas i vattnet för att locka fram fisk
 5. Du får använda alla tekniska hjälpmedel som finns
 6. All fisk räknas utom gädda och sutare. Ej heller kräftor.
 7. Du får endast ta en braxen ca 1kg eller mer, (pga att man kan komma in i braxenlek).
 8. Kostnad senior 50kr,  Juniorer 20kr

Anmälan på plats från 17:15-17:45, Tävlingstid 18:00-21:00. Genomgång och resultat ca 21:15.

Avlivning av fisk

Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet.

Invägning

Fisket skall genast avbrytas vid sluttid 21:00 och all fisk lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. Fisk som krokats vid sluttid får räknas i tävlingen. All fisk utom gädda och sutare räknas. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från gräs, sand, lera och dylikt.