Säskilda tävlingsbestämmelser för havsfiske

Säkerhetsbestämmelser

Tävlande skall oavbrutet bära flytväst/flytjacka på avsett sätt från det båten lämnar kajen till dess att båten lagt till vid kajen. Vid havsfisketävlingar skall båtarna vara sjödugliga och försedda med nödvändig säkerhetsutrustning. Tävlingsarrangören bör ha tillgång till snabbgående båt. Radiokontakt skall finnas mellan båtarna och även mellan båtarna och tävlingsledningen. Tävlingsledningen skall hålla sig noga underrättad om väderleksförhållandena samt ha utsett alternativ plats/dag för tävlingen. Inga spö får bäras ombord upptacklade och ej heller vid ilandförandet.

SM-tävlingar

Vid DM kvalificerar sig 20% i herrseniorklassen och 40% i damsenior- och juniorklasserna till SM.

Lottning

Före varje tävling samlas alla deltagare, skeppare och fiskekaptener för gemensam genomgång av regler, tider, tävlingsområde, tävlingsförhållanden och minimimått. Här lottas också om vilken båt den tävlande skall vara på. När det gäller större arrangemang kan dock arrangören tillsammans med representant för de tävlande och distrikts- eller förbundsrepresentanten utföra lottningen offentligt på utlyst tid och plats före tävlingen. Fiskekaptenen ombesörjer även lottningen av platserna ombord. (Vid lottningen skall man ta hänsyn till att person med handikappkort skall beredas plats midskepps på båten, där det eventuellt går att sitta, samt gungar minst vid sjögång).

Fiskemetoder – Redskap och beten

Fisket skall ske med spö. Tävlande får ej använda mer än ett spö åt gången, dock får otacklade reservspön medföras. Med otacklat reservspö avses spö utan apterad krok. Motordrivna rullar och stållina får ej förekomma. Maximalt får man använda tre krokar. En trekrok räknas som tre krokar och en dubbelkrok räknas som två krokar. Den tävlande äger rätt att sammansätta sitt tackel efter eget tycke, det är tillåtet att kombinera naturligt agn med artificiellt. Vid utkast får spötoppen ej föras in över relingen. Fisken skall vara krokad i huvudregionen (framför gällocket) och i gaffningsögonblicket för att vara godkänd. Tävlande får ej mottaga hjälp vid fisket, med undantag av gaffning och håvning, samt ombordlyftning av fångst.

Avlivning av fisk

Fisk som ska behållas skall avlivas omgående före nästa nedsläpp. Fjärsing räknas ej (kan även gälla någon annan art om arrangören meddelat detta i inbjudan). Torsk, sej, bleka och långa som är under 40 cm och havskatt under 50 cm får ej räknas in. Övrig fisk får ej understiga 20 cm, om inte arrangören eller den lokala fiskestadgan föreskriver andra mått. Fisk som klart understiger minimimåttet eller på annat sätt olagligt fångats skall omgående återutsättas.

Resultat

Vid DM- och SM-tävlingar skall det fiskas efter ett poängsystem där olika arter ger olika poäng. Artpoängen beslutas vid varje tillfälle av tävlingsarrangören tillsammans med distrikts- eller förbundsrepresentanten. Vid SM-tävlingar skall det fiskas efter ett procentsystem, där vinnaren på båten räknas till 100 % + egen poäng, sedan får man poäng i % till vinnaren + egen poäng.

Exempel:

Båt 1 Båt 2
Vinnare 92 p. 76 p.
Tvåan 83 p. 58 p.
Trean 47 p. 53 p.

Båt 1 – vinnare 100 % +92 p. 192,0 p.
Båt 1 – tvåan 83/92 = 90,2 % +83 p. 173,2 p.
Båt 1 – trean 47/92 = 51,1 % +47 p. 98,1 p.
Båt 2 – vinnare 100 % +76 p. 176,0 p.
Båt 2 – tvåan 58/76 = 76,3 % +58 p. 134,3 p.
Båt 2 – trean 53/76 = 69,7 % +53 p. 122,7 p.

Övriga bestämmelser

Ombord på varje tävlingsbåt skall finnas en fiskekapten, som utsetts av arrangören, med uppgift att se till att gällande regler följs. Fiskekaptenen måste vara väl kunnig om regler, samt fått nödvändig insyn om förhållandena som gäller för tävlingen.

SM för klubblag

SM för klubblag arrangeras dagen före individuella SM. Båda tävlingarna är endagars tävlingar. Varje klubb som är medlem i Sportfiskarna äger rätt att deltaga med ett lag. Här fiskas det efter ett poängsystem som innebär att placeringen på respektive båt är avgörande.

Platspoäng delas ut enligt följande:

Segraren på båten får en (1) poäng mer än antalet som fått fisk ombord, tvåan får två poäng mindre, o s v ner till ett (1) poäng. Ex: Om tolv personer fått fisk ombord får vinnaren 13 poäng, tvåan elva poäng, trean tio poäng o s v ner till ett (1) poäng för den sista som fått fisk.

Eventuella som inte fått fisk får noll (0) poäng. Om bara fem deltagare fått fisk blir poängfördelningen sex, fyra, tre, två, ett. Slutresultatet får man fram genom att lägga samman klubbmedlemmarnas platspoäng och det lag som fått högsta platspoäng vinner. Om två lag har samma platspoäng så avgör i första hand bästa individuella placeringen, sedan näst bästa etc. Om det fortfarande är lika är det lagets sammanlagda fiskpoäng/vikt som avgör. Om det vid klubblags-SM inte är möjligt att få tag på båtar som helt överensstämmer med antalet deltagande lag, lottas deltagarna ut på flera båtar. Arrangören skall se till att två klubbmedlemmar ej tävlar mot varandra. Sedan användes det så kallade “100-systemet”, men fortfarande är det placeringen ombord som avgör poängen.