Göran Anderberg

Göran Anderberg

Ordförande
Lars Holmgren

Lars Holmgren

Vice Ordförande
Carina Främst

Carina Främst

Kassör
Bernt Olsson

Bernt Olsson

Sekreterare
Leif Svensson

Leif Svensson

Styrelseledamot
Pär-Erik Kinnander

Pär-Erik Kinnander

Suppleant, Ungdomsledare & Hamnansvarig
Richard Johansson

Richard Johansson

Suppleant