Årsmöte Tibro Sportfiskeklubb 17 februari 2015 i aktivitetshuset.

Årsmötet öppnades av ordförande Göran Anderberg. 18 stycken medlemmar närvarande.
Kallelsen godkändes.
Val av ordförande för mötet. Göran Anderberg valdes.
Val av sekreterare för mötet. Bernt Olsson valdes.
Val av två justerare och rösträknare. Kenny Olsson och Pelle Svensson valdes.
Styrelsens verksamhetsberättelse delades ut till alla närvarande. Den godkändes.
Kassarapporten upplästes och godkändes.
Revisorernas berättelse godkändes.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014. Godkändes.
Styrelsens rapporter och förslag: Medlemsavgift för 2016 oförändrat senior 150kr, junior 100kr och familj 300kr. Båtplats 2016 500kr icke medlem 650kr. Reseersättning 18.50kr/mil. Traktamente 2016 oförändrat, telefonersättning till alla ordinarie styrelseledamöter oförändrat 700 kr. Ersättning till webmaster oförändrat 300kr. Anslag till ungdomsverksamheten oförändrat 3000kr.
Val av:
Ordförande för 2015 Göran Anderberg
Styrelseledamot för 2015-2016 Bernt Olsson.
Kassör för 2015 Gull Britt Persson
Revisorer 2st för 2015 sammankallande Bernt Ove Sandsjö och Ingemar Nilsson. Revisorsuppleanter 2st för 2015 Andreas Asklund och Benny Svensson.
Tävlingskommitteér och sammankallande:
Pimpel vinter: Sammankallande Leif Svensson, Kjell Kronlund, Bernt Olsson, Kurt Karlsson.
Örlen mete: Sammankallande Robert Johansson och Andreas Asklund.
Mete Brorsjön och mete mellan Broarna: Sammankallande Bernt Olsson och Lars Holmgren.
Båtpimpel: sammankallande Kurt Karlsson, Lars Holmgren och Bernt Olsson.
Bryggkommittén: Sammankallande Inge Andersson, Bernt Olsson, Kurt Karlsson, Sven Erik Johansson och Ove Johansson.
Ungdomskommittén: Sammankallande Robert Johansson och Pelle Svensson.
Kräftfiske kommittén: Sammankallande Robert Johansson, Göran Anderberg, Pelle Svensson och Mattias Quick.
Ombud till distriktets årsmöte och tävlingsmöte 2015: Sammankallande Leif Svensson och Benny Svensson, suppleant Lars Holmgren.
Miljövårdsombud: Lars Holmgren..
Kommunombud: Göran Anderberg.
Firmatecknare var för sig: Göran Anderberg och Gull Britt Persson.
Lokalföreståndare: Göran Anderberg.
Lotteriföreståndare: Lars Holmgren.
Studieansvarig: Pelle Svensson.
Webmaster: Tobias Olsson.
Trivselkommittén: Sammankallande Göran Anderberg, Lars Holmgren, Pelle Svensson och Mattias Quick.
Valberedning: Sammankallande Kenny Olsson, Ingvar N, Bernt Over Sandsjö.
Nya frågor: Mötet beslutade att de som har priser att hämta för år 2014 ska hämta dem före 1 Maj 2015. Från 2015 måste pristagarna hämta eller genom ombud hämta sina priser vid klubbens prisutdelningsmöte, annars tillfaller priset klubben.
Må bra vecka 19 tar trivsel kommittén hand om. Studiefrämjande har årsmöte den 16 Mars ingen frivillig ville åka. Ingen hade förslag om vad som skulle göras med lokalen Humlan. Göran talade om att telefonsvararen var bara att sätta igång, ingen ville ta hand om den i nuläget.
Veronika Lindberg från studieförbundet höll en informationsstund om deras verksamhet. Hon nämnde bland annat om olika bidrag man kan få vid klubbens sammankomster.
Göran avslutade mötet, därefter bjöd klubben på smörgåstårta.