Årsmötesprotokoll för Tibro Sportfiskeklubb

23 februari 2012

 1. Årsmötet öppnades av ordförande Göran Anderberg, 13 st medlemmar var närvarande.
 2. Kallelsen godkändes, den var publicerad i SLA, på hemsidan och telefonsvararen.
 3. Göran Anderberg valdes som ordförande för årsmötet.
 4. Bernt Olsson valdes som sekreterare för årsmötet.
 5. Lars Holmgren och Leif Svensson valdes som justerare och rösträknare för mötet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
 7. Kassarapporten godkändes.
 8. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
 9. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 2011.
 10. Styrelsens rapporter och förslag för 2013.
 • Medlemsavgift oförändrad, båtplats oförändrad, reseersättning oförändrad, traktamente oförändrad, telefonersättning för styrelseledamöter oförändrad, ersättning för webbmaster oförändrad, anslag till ungdomsverksamhet oförändrad.
 • Ordförande för 2012: Göran Anderberg.
 • Styrelseledamot 2 st för 2012-2013: Kalle Petersen och Leif Svensson.
 • Styrelsesuppleanter 2 st för 2012: Mattias Quick och Maria Ahlgren.
 • Revisorer 2 st för 2012: Lars Holmgren och Ingemar Nilsson.
 • Revisorsuppleant för 2012 1 st: Benny Svensson.

Tävlingskommittéer och sammankallande för 2012. (S) = sammankallande.

 • Pimpel vinter: Leif Svensson (S), Bernt Olsson, Kurt Karlsson, Benny Svensson och Kjell Kronvall.
 • Gäddtävlingen 3 st: Robert Johansson (S)
 • Mete Örlen 3 st: Lars Holmgren(S), Robert Johansson.
 • Mete Björsjön 2 st: Bernt Olsson (S)
 • Mete mellan broarna: Kalle Petersen (S), Ove Johansson.
 • Bryggkommittén: Inge Andersson (S), Kurt Karlsson, Per Andersson, Sven-Erik Johansson d. y., Bernt Olsson.
 • Ungdom- och trivselkommitté: Robert Johansson (S), Lars Holmgren.
 • Kräftfiskekommitté: Göran Anderberg (S), Kalle Petersen och Robert Johansson.
 • Ombud till distriktets årsmöte och tävlingsmöte: Leif och Benny Svensson.
 • Miljövårdsombud: Lars holmgren.
 • Kommun ombud: Göran Anderberg.
 • Firmatecknare var för sig: Ordförande och kassör.
 • Lokalföreståndare: Göran Anderberg.
 • Lotteriföreståndare: Lars Holmgren.
 • Studieansvarig: Robert Johansson
 • Webmaster: Maria Ahlgren.
 • Valberedning: Kurt Karlsson (S), Lars Holmgren.

Övriga frågor

 • Mötet bestämde att styrelsen ger Tibro kommun ett förslag om reducerad hyra
  för lokalen på grund av den dåliga atmosfären i lokalen.Lokalen är fuktskadad och det finns mögel
 • Gull-Britt talade om att man kunde få ett bidrag från Vuxenskolan max 400 kr till någon som höll
  föredrag el liknande på tex årsmöte.
 • Koden till Båthamnen och båten i Björsjön bytes den 1 April enligt Inge Andersson.
 • Leif meddelade att DM medaljer kommer att delas ut vid nästa prisutdelning.
 • Maria ville lägga till en köp- och säljsida på hemsidan. Det blev ok från mötet.

Vid protokollet: Bernt Olsson.

Justerare: Leif Svensson och Lars Holmgren.