Poängjakt 3 Lördag 18/2

Tibro SFK har poängjakt 3 den  18/2.

Samling vid Olssons fiske kl 8.00 för samåkning.

Tävlingssjö bestäms under slutet av veckan.

Upplysningar lämnas av Leif Svensson tel 0705 795996