Historik & verksamhets-
beskrivning för Tibro SFK

Tibro Sportfiskeklubb bildades 1954 av Louis Bengtsson och några andra fiskeintresserade, som ville ha en förening för att träffas och utbyta erfarenheter inom sportfiske. Klubben fick namnet Tibro Sportfiskeklubb och anslöt sig till förbundet och Skaraborgsdistriktet. Klubbens huvudsakliga verksamhet var att främja sportfiske och tävlingsfiske.

Klubbens första lokal blev den s. k. Vattenfabriken, som låg ca 25 meter från Tidan-ån. Klubbens nuvarande lokal ligger i all-aktivitets-huset Humlan. Efterhand växte klubben och många medlemmar hade träbåtar som behövde en hamn. Fritz Persson, som var platschef för torvströfabriken i Sånna, var också en hängiven sportfiskare. Han föreslog att man skulle bygga en brygga ovanpå den pir som redan fanns vid Örlen. Piren hade tidigare använts som vågbrytare för en pråm som forslade torvbalar till Fagersanna järnvägsstation. I början fanns det plats för ca 10 båtar. En del av båtägarna hade små skåp utmed stigen ned till sjön. Där förvarades motorer och fiskeredskap.

Vi fick god kontakt med Örlens fiskevårdsförbund och kunde på så sätt få bort en del förlegade regler, bl. a. förbud att ha motor när man drog beten efter båt och 200 meter gräns för fiskande. Örlens fiskevårdsförbund arrangerar en göstävling i Örlen, där de står för priser och korvgrillning.

Gösta Johansson i Marnäs, Viken, var mycket för sportfisket. Där fick vi tävla för en billig penning. Han upplät även sin mark för parkering. Klubben växte snabbt och på 70-talet fick man tillstånd av Tibro kommun, som då hade köpt hela torvströfabrikens område, att bygga två kanaler från sjön. Det blev den nya hamnen med plats för ca 50 båtar. Båthamnen har nu upprustats och har en isättningsramp samt en gräsmatta med två grillplatser.

Arne Ferm var en av flera ordföranden som fick klubben att växa. På 70-talet bildades en ungdomssektion som hade flera grupper ungdomar i veckan som tillverkade egna fiskeredskap. Ungdomsledarna har tagit hand om ungdomar på sportlov och andra arrangemang.

Kräftfisket i Tidan-ån är ett årligt återkommande arrangemang som klubben anordnar. Den är väldigt populär bland både barn och äldre. Tävlingsverksamheten är den största aktiviteten i klubben. Medlemmarna har tävlat i SM, DM och andra tävlingar med flera medaljer som pris. Inom klubben tävlar vi i pimpel, mete, gädda och båtpimpel. Kust- och havsfisket, som var en återkommande träff med över 50 deltagare i Bohuslän, är lagd på is för närvarande. Största anledningen är att det just nu råder dåligt med fiskbar fisk.

Från 2011 arrenderar klubben Björsjön. Alla medlemmar fiskar och använder klubbåten gratis. Regler finns på en tavla vid sjön. Klubben har som mål att få ungdomar och även vuxna att börja fiska mer och bli medlemmar i en expansiv fiskeklubb med visioner om en klubbstuga och pir vid Örlen, som alla ska kunna använda, oavsett vem man är.

Varmt välkommen till Tibro Sportfiskeklubb

Styrelsen