Björsjön – En liten pärla i skogen.

Vi har äran att få arrendera Björsjön som vår klubbsjö. Detta är en trevlig skogssjö som ligger en bit in på Breviksvägen från Tibro sett. På denna sjö kör vi en del av våra metar och pimpeltävlingar och annars så nyttjas denna bara som fiskesjö av medlemmar och av markägare. I sjön finner vi de vanligaste arterna av vitfisk, så som mört, abborre och gädda. Klubben har även en röd plasteka med åror liggandes i sjön vid den lilla bryggan som alla medlemmar får nyttja. Man får dock inte använda motor i sjön (detta gäller även elmotor). Vi som är där och fiskar skall föregå med gott exempel och se till att vi tar med oss allt skräp hem och ser till att området får fortsätta att vara en liten skogspärla.