Göran Anderberg

Göran Anderberg

Ordförande

Mattias Quick

Vice Ordförande

Carina Främst

Kassör
Bernt Olsson

Bernt Olsson

Sekreterare
Leif Svensson

Leif Svensson

Styrelseledamot
Pär-Erik Kinnander

Pär-Erik Kinnander

Suppleant, Ungdomsledare & Hamnansvarig
Lars Holmgren

Lars Holmgren

Suppleant